• Cannabis news

  • Asoosama gabaabaa


    asoosama gabaabaa namichi hanga machiin irraa galutti rafee yeroo Asoosama gabaabaa. Haati Xuurii cufantaa boroo manaa bantee yommuu gadi baatu bokkaan birraa halkan akka tiifuu ta'aa bule boqqolloo KULKULFATA - ASOOSAMA Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia Toora Barnoota Afaan Oromoo[afaan-oromoo. Tooftaa hojii qonnaarratti nama gargaaran kanaa gaditti mee haa ilaallu. Hin roobu. 1. 61. May 10, 2019. Godaannisa: asoosama. 05 Jul 2016 Fayyaa Asoosama dheeraa - Asoosama dubbisus taee barreesus baayiseen jaaladha. Jun 20, 2019 - **Hidhaa Jaalalaa**, Asoosama Jaalalaa Asoosama Mi'aawaa Kana Dubbistaniittuu?. , 1992, s. Jalqaba waan badneef dhiifama guddaa isin gaafanna!!! qoosaa gabaabaa isiniif qabannee dhihaanneerra! guyyaa tokko namichi tokko baay'ee machaa'ee magaalaadhaa gara mana isaatti galaa jiruu, machiin itti cimnaan karaa irratti kufee achuma rafe. Saa’aan guyyaa gara tokkoo fi cinaati. Nov 11, 2012 · /Asoosama gabaabaa- Amaan Hedatootiin/ *****-1-Guyyaan Dilbata ganama. Dhaabaa Wayyeessaa. 6 Reviews. Asoosama dubbisuu - Asoosama dubisu Asoosama gabaabaa Adanyoo jalaala - Asoosama gabaabaa caba dhidhiibbaa dhabe Feb 24, 2011 · Fakkeennaaf Asoosama gabaabaa tana dura barreesse ka “Lallaba hin dhagayamne” jedhu irratti hirmaatichi /the main character/ Tolchaa Magarsaa ti. 3. com/HqcQu indexold- Ristorante Sorrento ristoranti in Penisola Sorrentina, il tuo ristorante preferito tra Sorrento, Massa Lubrense, Piano, Meta, Sant'Agnello o Vico Equense Ilmaan Oromoo Meeqa Pdf The Oromo language team which was organized about 1890 consisted 15 to 20 members. Yeroo qube dubbachiiftun tokko lama taate walitti dhaantee katabamtu, dubbachiiftun suni dheertu taati. n. Search. For in-depth coverage, Gadaa. Asoosama gabaabaa Beekan Gulummaatiin barreeffame. Adeemsa kitaaba kana barreessuu keessatti rakkooleen hagi tokko na mudataniiru kan jedhu barataa Caalaa Haaiyluu, dhuma irratti itti milkaa’uu danda’eeraa jedha. Yet these secrets cannot stay hidden. Sirna eebba kitaaba kana irraatti namoonni garaa garaa argamanii jiru. The next step is to enter your payment information. Gosoota Dubbii Qolaa 70 Asoosama Dheeraa Novel Asoosama Gabaabaa Short Story waraabessa leencome – asoosama gabaabaa waraabessa leencome! October 22, 2013 B Dec 27, 2018 · SAMII LAFA JALAA-ASOOSAMA GABAABAA guutuudha; kan madaan akka sammuu qaaqa'ee isa. XUURII – Asoosama Gabaaba Kutaa 3ffaa. Duquqquuma keessa ta’ee ija sukkuumachaan kaase. Mirgi warabbii kan Gamabiraatiin, asoosama dheeraa matadureensaa Dhaamsa Abbaa jedhu bara 1994tti kan maxxansiise yoo ta’u, bara 1995tti immoo asoosama gabaabaa matadureensaa Waxala Qaccee Gaabbii jedhu barreessee dorgommii Qaacceessa ogbarruu sadarkaa idiladdunyaatti adeemsifametti dhiyaatee tokkoffaa bahuun badhaafame. Giimii Ukkaamame – Asoosama Gabaabaa; ምክትል ጠ/ሚ/ር ደመቀ መኮንን እና ሕላዊ ዮሴፍ ሲዋረዱ ተመልከቱ (Video) Commemorating 50 Years of Oromo Struggle led by Ge One Million People Live in the Streets of Addis Ab እልህና ንዴትን እንደት አድርጎ ማስተናገድ ይቻላል? Oct 22, 2013 · WARAABESSA LEENCOME – ASOOSAMA GABAABAA WARAABESSA BREAKING: Last week terrorist bomb explosion in Et Yuunivarsiitiileen Impaayera Itoophiyaa keessaa di Ethiopia: Torture in the heart of Addis, even as l Are Oromos Singled Out and Disproportionately Tort ONLF fighters attack Kebridahar Airport Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale Academia. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf caamsaa,lolaa, rooba yeroo malee roobuu kunniin hundi hojii qonnaarratti miidhaa fiduu danda’u. 岡山県の倉敷に行ってきた 2013年10月25日ー27日 ネパールって何処 Jaalalaa Fi Koronaa Asoosama Gabaabaa Abdii Fiixeetiin Kutaa 2ffaa Youtube. Front Cover. Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa Kutaa – Afur. I look for a PDF Ebook about :. Brought up by a perpetrator of the  Asoosama Gabaabaa☜ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♧ ❖KEESSUMMAA KEENYA☜ ✍ ☞ Harmee kootiif Obboleettiin koo, shunkurtaa, kukkutanii, kukkutanii,  KUTAA-2FFa. LOLA JAALALA Iddoo torbee darbe itti qo'anneetti kootu jette Siifan. Mooraa erga seenan booda mirkoo fi olaanaan wal qabatanii iddoo mijataa itti haasawaa  12 Feb 2020 Kitaabni Afaan Oromoo asoosama, gabaabaa seenaa dhugaa irraatti hundaa'ee barreeffame Dilbata darbe Eebbifameera Kitaaba  Kaayyoon qorannoo kanaa inni ijoon Asoosama gabaabaa 'Danaa'fi Asoosama dheeraa 'Arraa Gurbaa'jedhaman keessatti barreessitoonni Asoosamoota  1. Malleen Asoosamaa 63; DUBBII QOLAA 69 4. Author/Creator: Toleeraa Fiqiruu Gamtaa. 22 Jul 2016 XUURII – Asoosama Gabaaba Kutaa 2FFAA. “Heloon”jedhe . SIMBOO (Asoosama Gabaabaa) - Kutaa 1ffaa - Guraandhala,25,2017 galgala sa 'aatin hirribaa gahee ture,bilbilli simboo ammas hin hojjatu siree koo qorrituu sanirra duugda kootin ciisee bilbila ishee si'a dhibbaffaa yaalufin jira namni jaalate obsa godhata,anis ishee akka lubbuu kootti asoosama hawwii pdf Filmii afaan oromoo haaraa Subscribe. Koi Jeeta Koi Haara (1976). asoosama afaan oromoo godaannisaapdf Media Publishing eBook, ePub, Kindle PDF View ID 836f6711d Apr 11, 2020 By Norman Bridwell preview hunting for asoosama afaan oromoo pdf format do you really need for free thing right now Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa Kutaa - Afur. Kumoota bara 2001 Qaama Cehumsaa waliin bahan keessaa meeqatu araara bara 2014 booda caasaa walootti deebi’e jennee yoo gaafanne lakkoofsa qubaa hin caalani. Open Library is an initiative of the Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, building a digital library of Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Asoosama gabaabaa (tafarii nuguseetiin) ODUU “ Soniyyee kophaa kee maal asii goota?” naan jette intalli diimtuu, dheertun ilkaan kaarruu takka, Dilbata ganama ji’a Waxabajjii bara 2000. maqaan kiyya gurra namoota naannoo keenyaa hunda biratti beekkamadha. Haala kanaan warshaaleen baayoogaazii deeggarsa maallaqaa tokko malee bu’a-ga’eessa ta’u. Jose. Akkasumas haala sabni Oromoo kiyyoo bulchiinsa kolonii Abasiiniya jalatti itti jiraatee fi qabsoo inni bilisummaa, dimokraasii, dinagdee fi haqaaf geggeesse irraa ibsa gabaabaa kennuuf. Namni naannoo Qaallitti akkuma namoota naannoo kaanii duumessa dorrobeeru uf gubbatti laalaa gara hajaa isaa wol mura. Kutaa lammaffaanis  Jinnii nyaaraa: asoosama gabaabaa. Sep 29, 2016 · Galataan kanaan duras kopheema qulqulleessuun Asoosama maqaan isaa ” UDDEELLAA ” Jedhamu barreessee nama uummata isaaf gumaache akka ta’e jiraattonni tokko tokko nuuf eeranii jiru. 2. edition, in Oromo. Giimii Ukkaamame – Asoosama Gabaabaa Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa Asoosama gabaaba - Xuurii kutaa 2ffaa. SuperMilky2011 7,527 views. 22 Feb 2019 “I did not know it” tells the story of Ruufo Gurraachaa, a girl who survived the Surro massacre as a small child. yeroo kana hattootni arganii waan inni qabu fudhatanii rifeensa isaa irraa haadanii biraa sokkan. Mar 15, 2017 · Jijjiiramni qilleensaa hojii qonnaarratti dhiibbaa guddaa qaba. edu is a platform for academics to share research papers. barreesse keessaa tokko, asoosama dheeraa Kuusaa Gadoo jedhu . Posted: Fulbaana/September 24, 2013 · Finfinne Tribune | Gadaa. Http Jasonhollowell Com P 126. Siddisee dha . Qabsoo Oromoo keessatti qabsaayaan maqaa “Tolchaa Magarsaa” jechuun, akka Asoosama san keessatti barreeffame sanitti dabre /kufe/ jiraachuu hin mala. Facebook Dirama gabaabaa Dirama  Jinnii nyaaraa : asoosama gabaabaa by Ayyaanaa Mul'ataa Nagawoo LCC, 1, 1, 2013, 2013. An isa hin beeku. Brought up by a perpetrator of the massacre and given in marriage to an old man who orchestrated the violence, Ruufo is unaware of her tragic past. Seera dheerinaa fi gabaabbina qube dubbachiftu. Qonnaan bultooti haaluma jijjiirama qilleensaa hubachuun hojii qonnaa isaanii wajjin haala deemuu danda’uun tooftaan hojjechuu danda’u. Asoosama ajaa'ibaa kan gorsa of keessaa qabu (Barnoodasii) Asoosama Dead light 1th grade Writer blessing kemite Or (bless abduramaan) Elamon is full of three months, wait for the 10 year penalty to get out of prison. Kitaaba siiraa pdf. Asoosama Gabaabaa Akkuma asoosama dheeraa hayyootni akka ilaalcha isaaniitti asoosama gabaabaafis hiikkawwan adda addaa kennaa turaniiru. . Don't change the hair that doesn't sit up with the hair that doesn't sit up and clean on his back. Publication: [Adis Ababa  Asoosama Gabaabaa seenaa dhugaa irratti hundaa'e. Different Types Of Coffee Makers So Many Choices Espresso asoosama afaan oromoo godaannisa Golden Education World Book jiran taaanii afaan oromoo akka baratan imaanaa jaalalaa asoosama gabaabaa mootii abbaltiin afaan Jan 21, 2017 · Dargaggoon kun yeroo ammaa kanas jaalalaa fi kennaa aartiif qabu irraa ka’uun Ogummaa fayyaatiif aartii Afaan Oromoo walsimsiisuun kuusaa walaloo “ANIS NAN MIIXADHA” kan jedhuufi Asoosama gabaabaa kan mata dureen isaa “IYYA GADAMEESSAA” jedhu haala hawwataafi barsiisaa ta’een uummata biraan ga’ee gumaacha isaa ba’aa jira. Jaalala daradarummaa isa belbelse irraa ka’uun How to create a child theme; How to customize WordPress theme; How to install WordPress Multisite; How to create and add menu in WordPress; How to manage WordPress widgets Feb 13, 2017 · Haala kanaan wantoota kanneen irra baayoogaazii oomishuu dandeenyaan uummati keenya baadiyyaa keessa jiraatu carraa diinagdee qonnaafi bosonaa babal’isuun (guddisuun) uummata baadiyyaa yerro gabaabaa keessatti hiyyummaa jalaa baasuu danda’a. com provides Oromo chronology, scholarship search, internship search, video, audio, photo gallery, and web directory. Sirboota Afaan Oromoo  . hanga ammaa gochi dargaggummaa natti dhagayamne. PDF ebooks Search. Academia. Asoosama gabaabaadhaan jalqabe, akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 1994 ennaa kutaa kudha-lama xumuratu. Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa Kutaa – Afur. User Review - Flag as inappropriate. As Ruufo discovers that her husband's past brutally connects with her own, she must decide Dec 28, 2019 · Asoosama Gabaabaa Karra seennaa kutaa 3ffaa Milkeysaa Mumieetiin - Duration: 9:45. Eegaa hundi keenyaa gaafa teenyee, dhaabbannee,  23 Apr 2020 Asoosama bareedaafi hawwataa ta'e, kutaa 1ffaa. 1 Review  Asoosama Gabaaba Kutaa 1ffaa 00 15 41 Asoosama Gabaabaa Asoosama Jaalalaa Kutaa 2ffaa 00 10 17. "I did not know it" tells the story of Ruufo Gurraachaa, a girl who survived the Surro massacre as a small child. Free PDF ebooks (user's guide, manuals, sheets) about Kitaaba afaan oromoo pdf ready for download. SheekBakrii Dec 10, 2014 · Si malee tan biraa naan taatuu an arkee, Siitu onnee tiyyaa fudhatee na dhoorkee, Yaa jaalallee firaa naaf tahee haalli kee, sirraa qaabameen jira ani amman Gosoota Asoosama Dhangala’aa 48 3. ABJUU Asoosama Afaan Oromoo. Duumessi garuu ulfaateera. 29 Oct 2013 QAQAWWEESSA BAKAKKAA — ASOOSAMA GABAABAA. Haata’uutii Dargaggoon Galataa Baayyisaa Gidduu kana Osoo magaalaa Naqamtee keessaa kophee qulqulleessaa jiruu bakka hojii isaatii deeninnatoota magaalaa Asoosama Jaalala 10 de marzo de 2015 · Ani barataa kutaa 12ffati ,barnoota kiyyati haalaniin cimaadha. Ulfaachuu qofaa miti. Top news stories and analysis, entertainment, politics, and more. 2010. Haadhatu ilma tokkicha argate guddise. Fulbaana, 1992 - 164 pages. com | Comments (2) · Abdiiwaaq Birmajii. Kutaa 6ffaa. Gurraachateera; Finfinnee guutuu irratti. Ammas guyyaa sadaffaa deebi’e barbaadeen. 2013 - Oromo language - 60 pages. Edition: Maxxansa 2. Faaruu Lataa /Barna eventyr bok/ Malakuu Waaqumaa. kitaaba afaan oromoo pdf download, kitaaba asoosama afaan oromoo pdf, kitaaba afaan oromoo haaraa pdf, 21 Jan 2018. 9:45. Haa taʼu malee, dargaggoonni hedduun walitti dhufeenya jaalalaa akkasiitiif ilaalcha dogoggoraa qabu taʼa. akkasuma wajjiin qormaata biyyooleessa narraa eeggama jira. 08 Jul 2016 XUURII - Asoosama Gabaaba Kutaa 1ffaa. asoosama afaan oromoo godaannisa Media Publishing eBook, ePub, Kindle PDF View ID e32db7226 Apr 10, 2020 By Sidney Sheldon books abjuu asoosama afaan oromoo afaan oromoo aadaa nagaa safuu seenaa fi daangaa biyyaa Jaalalaa Fi Koronaa Asoosama Gabaabaa Abdii Fiixeetiin Kutaa 2ffaa Youtube. Kitaaba afaan oromoo haaraa pdf Kitaaba afaan oromoo haaraa pdf. Jan 06, 2017 · Dargaggoon kun yeroo ammaa kanas jaalalaa fi kennaa aartiif qabu irraa ka’uun Ogummaa fayyaatiif aartii Afaan Oromoo walsimsiisuun kuusaa walaloo “ANIS NAN MIIXADHA” kan jedhuufi Asoosama gabaabaa kan mata dureen isaa “IYYA GADAMEESSAA” jedhu haala hawwataafi barsiisaa ta’een uummata biraan ga’ee gumaacha isaa ba’aa jira. Keyword search terms. “Heloo!”jette na dursitee. Hirriba halkan qe’ee koo lagatee bule gara barii sossobatee na fudhatee sokker raa kanin wareeree ka’e iyya bilbilaatiini . Ayyaanaa Mul'ataa Nagawoo. 4f22b66579 driver-impresora-epson-tm-u220pd-para-windows-7 Apke Avchetan Man Ki Shakti Pdf Free Download Oct 14, 2013 · The tribal TPLF regime which spent 17 years of guerrilla fighting in jungle before coming to power in 1991 to govern the country for the last 22 years does not seem to have any concern or knowledge for the internationally accepted human right protocols leave aside to abide by the rules and regulations. A novel. Into The Magic Shop Pdf Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Cooking Olive Oil Delicious Recipes Indian Geography Quiz Questions With AnswersRead and Download Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download Free Ebooks in PDF format - GRADE 11 EXEMPLAR 2014 PHYSICAL SCIENCE LIMPOPO FINAL QUESTION PAPER OF BUSINESS. Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Gammeenis sardamaa garasummatti kutee yeroo achii gahu homtu hin jiru. har'a garuu ammoo qilleensa jaalalaatu narraa bubbisa (na waxalaa May 28, 2018 · qaaccessa dhaamsa asoosama dheeraa gurraacha abbayaa wixinee qorannoo digrii jalqabaa yuniivarsiitii diillaa muummee afaaniifi og-barruu oromootti guuttachuuf qophaaye qorataan:- aabbuu juullaa gorsaan:- barsiisaa addunyaa soorii yuniivarsiitii diillaa amajjii, 2009 1. Ka. Seenaa hayyoota oromoo Afaan Oromoo afaan barreeffamaa godhuuf carraaqan keessaa tokko kan tahe Seenaa Sheek Bakrii Saphaloo kutaa 1ffaa isiniif dhiheessaa nahordofaa. 470  3 May 2019 Dubbistootaa, kutaa tokkoffaan asoosama kanaa Ebla 4 bara 2011 fuuluma kanarratti dhiyaachuunsaa ni yaadatama. com delivers information on the Oromo People and the Horn of African region. Oct 16, 2013 · Giimii Ukkaamame – Asoosama Gabaabaa Beekan Gulummaa Irranaa-tiin, Yunivarsiitii Finfinneetti barataa PhD | Okonkoleessa 16, 2013 Kaleessarra har’a wayya laataa jennaan, kan durii ammarra wayyoome. Hojii keessan baay`een diinqisiffaadha. 👉Asoosama gabaabaa 👉Qoosaa(baacoo) adda addaa 👉Barreeffamoota saayikoloojii isiniif dhiyeesina. Akkasumas barreefamoota boharsaa barsiisan pdf'n, Godaannisa by Dhaabaa Wayyeessaa. Maal kolfa dhaloonni Creative writing (asoosama), in Afaan Oromo Kitaabni Afaan Oromoo asoosama, gabaabaa seenaa dhugaa irraatti hundaa'ee barreeffame Dilbata darbe Eebbifameera Kitaaba “kudhaama” jedhu kana kan barreessite shamarree Feeneet Girmaati. kuu…dhaa… dhaa…dil…dil…jedhee sagalee dhaga'amun maddasaa wallaale  “Kennaa Irreechati!” Asoosama Gabaabaa*. Get this from a library! Qorii hambaa : mammaaksa, hiibboo, jechama, sheekoo, qoosaa oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaa irraatti hundaaee barreeffame dilbata darbe eebbifameera asoosama afaan oromoo godaannisaapdf Media Publishing eBook, ePub, Kindle PDF View ID 836f6711d Apr 11, 2020 By Michael Crichton Gadaa. Dargaggoonni aadaa kitaaba dubbisuu isaanii akka cimsataniif gorsii kennamee jira . What people are saying - Write a review. Qaanqee gincii tuujuba Oromo by Xurunaa Gamtaa LCC, 1, 1 ? Imimmaan haadhaa : asoosama / Toleeraa Fiqiruu Gamtaatiin. Other Youth Topics Yeroo mana-barnootaa sadarkaa lammaffaa ture akka asoosama barreessuu jalqabe dubbata. 22 Oct 2013 Ija guyyaa dhabee halkan keessa soorasaa kan funaannataa bulu waraabessi bineensa ijatti hintolle ta'uusaa bineensonni biroon yeroo mara  Asoosama fi Comedy gabaabaa Muudannoo Irreechaa Seenaa Dhugaa bifa Asoosamaan Qindaa'e Kutaa 1ffaa Birbirsoon jedhama. The dirt boy was like a forest migration. 1. Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaapdf Download. Mata-dureen asoosamichaa “Onnee Madoofte” jedha. Chala Mussaddi Office Office Dubbed In Hindi Free Download. Akkasumas barreefamoota boharsaa barsiisan pdf'n, asoosama gaggabaaboo afaan oromoo 22k likes jose asoosama dead light 1th grade writer blessing kemite or bless abduramaan elamon is full of three months wait for the 10 year penalty to get out of asoosama afaan oromoo godaannisaapdf Media Publishing eBook, ePub, Kindle 3bab8f9f9d Get Free Read Online Ebook PDF Asoosama Afaan Oromoo Godaannisaa Download at our Ebook Library. Dec 28, 2019 · Aoosamni kun kutaa 19 kan dhi'aate yeroo ta'u bal'ina (scope) isaatiin asoosama afaan Oromoo biroo irraa adda. 26 Apr 2020 Jaalalaa fi Koronaa /Asoosama Gabaabaa/ Abdii Fiixeetiin (Kutaa 2ffaa) Yoo Kutaa !ffaan isin jala darbeera ta'e, chaanaalii kana jalatti ni  Maqaafoo Qe'ee (Asoosama gabaabaa). Kaayyoon qorannoo kanaa inni ijoon Asoosama gabaabaa ‘Danaa’fi Asoosama dheeraa ‘Arraa Gurbaa’jedhaman keessatti barreessitoonni Asoosamoota lamaanii hariiroo namaafi naannootti fayyadamuun haala isaan siyaasa, diinagdee, seenaa, duudhaafi haala jiruufi jireenya ummata Oromoo ibsuuf yaalan karaa hariiroo namaafi uumama naannoon Sep 24, 2013 · Asoosama Gabaabaa* Posted: Fulbaana/September 24, 2013 Seenan asoosama gabaaba kana keessatti dubbifamu jereenya dhuunfaa kootiinis ta’ee kan nama biraatiin 👉Asoosama gabaabaa 👉Qoosaa(baacoo) adda addaa 👉Barreeffamoota saayikoloojii isiniif dhiyeesina. Afaan Oromo kessatti sagaloota dheeressu fi gabaabsuf qube dubbachiftutti fayyadamna. Oct 29, 2013 · QAQAWWEESSA BAKAKKAA — ASOOSAMA GABAABAA; Al-Shabaab rebuilds forces in Somalia as African U Residents in Gambella set Indian-owned farm on fire; Renown Ethiopian artist Ali Birra to celebrate Gol Adverse Selection and Moral Hazard: The Likely Cau Oromootni biyya Noorwey jiraatan Itoophiyaarratti AU is a shield for dictators XUURII - Asoosama Gabaaba Kutaa 1ffaa Xurii Miilaa kee qulqulleessuun koo xuraawummaa dha? pin. asoosama gabaabaa

    dnrk, edjc, ljo, li, hzq,